Hartelijk georganiseerd
Jacky van de Goor, Academic Service 2011

'Misschien wel het beste managementboek van 2011' 
- Management Scope, oktober 2011

Hoe kan het dat veel mensen de passie en bezieling waarmee ze voor hun vak kiezen in de loop van de tijd kwijtraken?  Dit ligt voor een groot deel in de organisatiecultuur. De gedragspatronen in de cultuur kunnen inspireren en bijdragen aan bezieling en resultaat, maar kunnen ook afvoerputjes worden voor energie. Juist in deze tijden van crisis en bezuinigingen schieten in de kramp van oude overlevingsmechanismes die groei en ontwikkeling in de weg staan. 

Hartelijk georganiseerd neemt u mee op verkenningstocht door de cultuur van uw organisatie. Het boek geeft niet alleen relevante wetenschappelijke inzichten over zingeving en organisatiecultuur, maar ook inspiratie om in beweging te komen. Hartelijk georganiseerd biedt een uniek model dat u helpt om een organisatiecultuur te ontwikkelen waarin mensen doelgericht en vanuit bezieling werken. U gaat aan het werk aan de hand van drie dimensies:

Bezieling
Waar is het ons om te doen, wat heeft voor ons betekenis? Cultuur ontwikkelen begint met een heldere oproep en een inspirerende droom.

Bezinning
Welke gedragspatronen en vanzelfsprekende gewoontes staan groei en ontwikkeling in de weg? Bezinning is het onderzoek naar de beschermingsmechanismes die de organisatie onder water in de greep houden.

Beweging
Welke kleine acties brengen beweging op gang? Stap voor stap experimenteren èn volharden brengt het vliegwiel op gang en is de basis voor groei en ontwikkeling.

Bekijk de hier de prezi van Hartelijk georganiseerd of bestel het boek bij managementboek.nl


'Een aanrader voor iedereen die zoekt naar een sleutel om de cultuur in zijn of haar organisatie te begrijpen en er iets mee te doen.'
- Managementboek magazine, april 2011

'Over cultuur en cultuurverandering valt veel te vertellen, maar bijna alles wat belangrijk en relevant is vind je in dit boek. Het maakt veel andere boeken over dit onderwerp overbodig. Dit boek gaat over het zin geven aan leven en werken in organisaties. Het laat mooi zien hoe de ontwikkeling van mensen parallel loopt met de ontwikkeling van mensen, en niet in de laatste plaats van hen die daaraan leidinggeven.'
- Joop Swieringa, auteur van 'gedoe komt er toch' en 'lerend organiseren'